Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
15.12.2017

Na pôde Fakulty manažmentu prednášal Rastislav Talárovič z SOS electronic

Minulý týždeň sa so študentmi našej fakulty stretol Rastislav Talárovič, hlava marketingu (Head of Marketing Department) v spoločnosti SOS electronic. Táto spoločnosť sa pohybuje v B2B segmente, kde distribuuje elektronické súčiastky pre priemyselnú výrobu.

 Rastislav Talárovič  Rastislav Talárovič

So študentmi sa podelil o svoje skúsenosti z marketingovej praxe, kde sa prioritne zameriaval na online marketing. Rastislav poukázal na to, ako sa technológie vyvíjajú a ako jednoducho je potenciálny zákazník zasiahnuteľný naprieč všetkými zariadeniami, ktoré využíva na pripojenie sa na internet.

Talárovič - Bačík - Fedorko

Rastislav Talárovič - Radovan Bačík - Richard Fedorko

Veríme, že táto jeho návšteva nebola posledná a radi ho privítame na nejakej ďalšej prednáške z praxe.

Odkaz pre študentov Fakulty manažmentu od Rastislava Talároviča

Plánované podujatia

Dni otvorených dverí na FM sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

  • 12.12.2017 (utorok) o 10.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)
  • 16.1. 2018 (utorok) o 10.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)
  • 14.2. 2018 (streda) v rámci celouniverzitného Dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity, v aule č.103 v areáli VŠA, ul. 17. novembra)
  • 6.3. 2018 (utorok) o 10.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)