Prax študentov

Strediská študentskej praxe,
praktického vyučovania a transferu výskumu

Pri Fakulte manažmentu už 12 rokov pôsobí aj „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu“ (EPR FM), ktorú tvorí viac ako tridsať úspešných podnikateľov, manažérov a ďalších osobností najmä (ale nielen) z Prešovského a Košického kraja, často zamestnávatelia našich absolventov. Rada svojimi aktivitami pomáha fakulte a najmä jej študentom pokryť viaceré sféry spolupráce, výskumu, odbornej praxe v oblastiach ako sú: obchod a marketing, informačné technológie, turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo, environmentálny manažment, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, podniky služieb, ale aj oblasť regionálneho rozvoja, samosprávy a mnohé iné.

Fakulta má vytvorenú sieť „Stredísk študentskej praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu", čím umožňuje študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi. Dôležitá je prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov. Študenti svojimi nápadmi a prácou sú predpokladmi možných ďalších prínosov pre firmu, či organizáciu. Súčasne stredisko fakulty takéhoto typu je po zverejnení celej siete spravidla pre firmy špecifickým prínosom vo vzťahu k istej forme reklamy, pomáha pritiahnuť ďalších zákazníkov.

Študenti Fakulty manažmentu majú možnosť využiť širokú ponuku Stredísk študentskej praxe Fakulty manažmentu.

Logo spoločnostiPodnikateľský subjekt, resp. organizáciaURL odkazFotografie - kliknite pre otvorenie fotogalérie
ATANA club s.r.o.www.atana-club.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Asociácia Duálneho Vzdelávaniawww.asociaciadv.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Atena – Personal Consulting s.r.o.www.atena.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SRwww.azzz.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Bardejovské Kúpele, a.s.Bardejovské Kúpele, a.s.www.kupele-bj.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
COOP Jednota Prešov, s.d. www.coop.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
COUPONZONE, s.r.o. www.couponzone.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Dukla Destination www.dukladestination.comStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
EKO-FBB, s.r.o.www.ekofbb.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
ELCOM, s.r.o.www.elcom.euStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Energia plus, s.r.o. Stredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
FECUPRAL, spol. s r.o. www.fecupral.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
GEMOR FASHION, s.r.o. www.gemor.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
GOHR, s.r.o. www.gohr.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
HARČÁR a partneri s.r.o. www.harcar-a-partneri.wexbo.comStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
HILTI www.hilti.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Hotel DIXON **** www.hoteldixon.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Hotel Dukla, a.s. www.hotelduklapresov.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Hotel *** SOREA TITRIS www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-titrisStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
CHIMNEY´S, s.r.o. Stredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
JSP Consult, a.s. Stredisko študentskej praxe
Kerex, s.r.o.www.kerex.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
KuGu PARTNERSwww.kugureality.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Kúpele Nový Smokovec www.kupelens.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Kúpele Vyšné Ružbachy www.ruzbachy.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
KVETY.SK s.r.o. www.kvety.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
MCK+ s. r. o.www.mckpresov.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Mesto Veľký Šarišwww.velkysaris.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Mesto Lipanywww.lipany.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Mestský úrad Vysoké Tatry www.vysoketatry.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Metrostav Slovakia a.s. www.metrostav.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Motor-Car Prešov, s.r.o. www.motorcarpresov.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ Online profilStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
MXM, spol. s.r.o. www.hoteljavorna.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Obec Kvakovce - Obecný úrad www.domasacity.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Opálové bane Libanka, s.r.o. www.slovakiaopal.comStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
PEhAES, a.s. www.pehaes.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Pharma, spol.s r.o. www.schneider-lekaren.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
PK Auto, spol s.r.o. http://www.pkauto.euStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
PRELIKA,a.s. www.prelika.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
SAD Prešov www.sad-po.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Sanatórium Tatranská Kotlinawww.santk.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
SLOVEXA PD - Kapušany, s.r.o. www.slovexa.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Sociálna poisťovňa Prešov www.socpoist.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
SPINEA, s.r.o. www.spinea.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou Prešovwww.skolamladost.edupage.orgStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
TOMARK, s.r.o. www.tomark.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Vector Invest, s.r.o. www.eggproduct.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Výskumno vzdelávacie centrum bioenergiewww.vvcb.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe
Zväz cestovného ruchu SR www.zcrsr.skStredisko študentskej praxeStredisko študentskej praxe