Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
09.09.2018

Pozvánka pre študentov - Konferencia FM vo Vysokých Tatrách

Študentov Fakulty manažmentu pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu Management 2018 (viac o konferencii), ktorá sa uskutoční 26.9.2018 (13.00 - 17.00 hod.) a 27.9.2018 (7.00 - 17.00 hod.) vo Vysokých Tatrách v hoteli Paláce Starý Smokovec.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
20.07.2018

45. stredisko študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu na Fakulte manažmentu

Podpisom zmluvy o spolupráci v rámci strediska medzi dekanom Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D. a konateľkou spoločnosti ATANA club s.r.o. Ellou Frankovou, získala Fakulta manažmentu PU v Prešove 45. stredisko študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
01.07.2018

Termín na podávanie prihlášok predĺžený do 10.8.2018

Pre uchádzačov o bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte manažmentu predlžujeme termín podávania prihlášok do 10.08.2018.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
01.05.2018

Spolupráca s podnikateľskou praxou z finančnej sféry pokračuje - Tatra banka

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania a vzájomnej spolupráce s podnikateľskou sférou má v súčasnosti veľmi dôležitý význam. Tento nový trend sa darí realizovať už druhý akademický rok aj na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

fortfaitingu s prepojením na podnikateľskú prax.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
01.05.2018

Docent Frankovský oslavuje šesťdesiat rokov a preberá zlatú medailu od rektora Prešovskej univerzity

Doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc. v tomto roku oslávil okrúhlych šesťdesiat a zároveň mu za dlhoročný a mimoriadny vedecký prínos bola udelená zlatá medaila od rektora Prešovskej univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
22.04.2018

Rozhovor so študentom FM a podnikateľom Tomášom Šudíkom

Dnes sme sa stretli so študentom našej fakulty Tomášom Šudíkom, prvákom na bakalárskom stupni, ktorý okrem štúdia stíha aj podnikať, konkrétne vlastní a prevádzkuje e-shop www.zrnkova.sk.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
04.04.2018

Objavte nové bonusové témy v Digitálnej garáži od Google

Všetci už vieme, že u nás na fakulte máme staronového ambasádora Digitálnej garáže od spoločnosti Google a že Digitálna garáž je bezplatná online vzdelávacia platforma, ktorej úspešné absolvovanie a následné získanie certifikátu nielenže potvrdzuje znalosti v oblasti online marketingu, ale aj posilňuje digitálne zručnosti. Zároveň pomáha ľuďom naštartovať ich kariéru, zvýšiť sebadôveru, ale taktiež nadobudnúť potrebné vedomosti, ktoré aplikovaním do praxe môžu zabezpečiť perspektívny rast a dlhodobý rozvoj firmy.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
26.02.2018

FM má ambasádora Google Digitálnej garáže aj pre tento rok

Digitálna garáž od spoločnosti Google hľadala svojich ambasádorov pre rok 2018. Staronovým ambasádorom pre Prešovskú univerzitu v Prešove sa stal interný doktorand Mgr. Jakub Horváth z Katedry marketingu a medzinárodného obchodu.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
25.02.2018

Bývalý diplomat Dušan Plichta sa podelil o svoje diplomatické, marketingové, ale aj životné skúsenosti

Na pôde našej fakulty 22.2.2018 prednášal senior konzultant spoločnosti For Business Excellence a bývalý obchodný atašé na Kube, Ing. Dušan Plichta. Na prednáške sa konkrétne venoval marketingovej prípadovej štúdii z Kuby s názvom Salsa Gloria. Našim študentom veľmi zaujímavou formou sprostredkoval celkovú atmosféru života na Kube počas jeho tamojšieho diplomatického pôsobenia. V rámci svojich diplomatických povinností sa stihol venovať aj tanečnici menom Glória, ktorej svojimi skúsenosťami, premyslenou a rafinovanou marketingovou stratégiou zmenil život. Oceňujeme, že okrem teoretických poznatkov, našich študentov zaujal aj svojou osobnosťou a humorom.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
22.02.2018

Na FM súťažili stredoškoláci na ekonomickej olympiáde

Stredoškoláci z Prešovského kraja sa stretli v utorok na krajskom kole ekonomickej olympiády, ktoré pripravil inštitút INESS v spolupráci a partnerstve s Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, ktorá je spoluorganizátorom Ekonomickej olympiády. Žiaci, prichádzajúci zo stredných škôl z celého kraja, písali súťažné testy v najväčšej aule fakulty. Minimálne päť najúspešnejších účastníkov z Prešovského kraja postúpi do finále. Národné kolo súťaže sa uskutoční 26. apríla v Bratislave. Pre TASR to uviedol Ing. Róbert Chovanculiak, PhD. z INESS.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
18.02.2018

Exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch

Súčasťou pedagogického procesu sú odborné exkurzie, na ktorých sa študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity pravidelne zúčastňujú počas celého svojho štúdia. Jednou z nich bola exkurzia študentov turizmu v Bardejovských Kúpeľoch.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
18.02.2018

Fakulta manažmentu na International Teaching Week 2017 v Lotyšsku

Jednou z mobilít v rámci programu Erasmus+ bola aj účasť členov akademickej obce Fakulty manažmentu PU v Prešove na International Teaching Week 2017 (ITW), ktorú organizovala Vidzeme University of Applied Sciences. Univerzita v meste Valmiera (Lotyšsko).

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
17.02.2018

Katedra manažérskej psychológie na konferencii v Oxforde

Členovia Katedry manažérskej psychológie Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove svojimi aktívnymi vystúpeniami úspešne reprezentovali Prešovskú univerzitu na medzinárodnej konferencii 2nd Academic International Conference on Interdisciplinary Business Studies v Oxforde.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
17.02.2018

Študenti FM na prednáške v MIC Prešov

Prepojenosť teórie s praxou je pre študentov veľmi dôležitá. Preto sme sa v rámci predmetu technológia služieb pre študentov 3. ročníka bakalárskeho  študijného programu Turizmus, hotelierstvo a  kúpeľníctvo (THK) rozhodli zorganizovať praktické hodiny, kde odborníci z praxe prezentovali svoju prácu v oblasti rozvoja CR našim študentom.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
24.01.2018

Nielen štúdiom je študent živý...

Rudolf Gábriš, študent 1. ročníka magisterského stupňa Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove pochádza z regiónu ležiaceho medzi dvomi národnými parkami, Malou a Veľkou Fatrou, z mesta Martin. K jeho záľubám patrí predovšetkým cestovanie, aktívne spoznávanie Slovenska, barmanstvo a aktívne ľadový hokej, v ktorom reprezentuje Prešovskú univerzitu. To, že nielen štúdiom je študent živý, platí v jeho prípade dvojnásobne a výlučne v pozitívnom zmysle slova.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
17.12.2017

Úspešný absolvent Mgr. Marek Harbuľák (Rozhovor)

Mgr. Marek Harbuľák, jeden z najúspešnejších absolventov manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, zastáva v súčasnosti pozíciu prezidenta Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky a generálneho manažéra Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky. Je členom Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu PU v Prešove. Svoju kariéru odštartoval už počas vysokoškolského štúdia na obchodnom oddelení v Bardejovských kúpeľoch, kde sa po krátkom čase prepracoval na pozíciu riaditeľa prevádzky. Ďalším jeho pracovným pôsobiskom sa stali na 5 rokov kúpele Piešťany. Prešiel viacerými pozíciami a pôsobil tiež ako riaditeľ kúpeľného hotelového komplexu Balnea Esplanade Palace****. Od roku 2008 bol pri príprave a otvorení prevádzky jedného z najvýznamnejších hotelov na Slovensku- DoubleTree by Hilton Košice a v období rokov 2011 až 2013 viedol hotel Chopin Airporthotel Bratislava. Od roku 2013 sa naplno venuje činnostiam už v spomínaných profesijných zväzoch.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
15.12.2017

Na pôde Fakulty manažmentu prednášal Rastislav Talárovič z SOS electronic

Minulý týždeň sa so študentmi našej fakulty stretol Rastislav Talárovič, hlava marketingu (Head of Marketing Department) v spoločnosti SOS electronic. Táto spoločnosť sa pohybuje v B2B segmente, kde distribuuje elektronické súčiastky pre priemyselnú výrobu.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
07.12.2017

Rozhovor s ambasádorom Digitálnej garáže od Google

Dnes sme sa stretli s ambasádorom Digitálnej garáže od spoločnosti Google pre Prešovskú univerzitu v Prešove, Mgr. Jakubom Horváthom.

Digitálna garáž je bezplatná online vzdelávacia platforma od americkej spoločnosti Google Inc. Jej úspešné absolvovanie a následné získanie certifikátu nielenže potvrdzuje znalosti v oblasti online marketingu, ale aj posilňuje digitálne zručnosti. Pomáha ľuďom naštartovať ich kariéru, zvýšiť sebadôveru, ale taktiež nadobudnúť potrebné vedomosti, ktoré aplikovaním do praxe môžu zabezpečiť perspektívny rast a dlhodobý rozvoj firmy.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
01.12.2017

Dni otvorených dverí na Fakulte manažmentu

Deň otvorených dverí (DOD) Fakulty manažmentu sa bude konať v termínoch:

  • 12.12.2017 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

  • 16.1. 2018 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

  • 14.2. 2018 (streda) v rámci celouniverzitného Dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity, v aule č.103 v areáli VŠA, ul. 17. novembra)

  • 6.3. 2018 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
01.11.2017

Na Fakulte manažmentu prednášali špičkoví zahraniční odborníci

V rámci riešenia projektu „V4EaP Visegrad Univerzity Studies Grant No.61500079“ navštívili Fakultu manažmentu špičkoví zahraniční odborníci, ktorí našim študentom prezentovali výsledky svojej výskumnej práce s akcentom na environmentálny aspekt.

Pokračovať na celý článok