Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
10.10.2018

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

V dňoch 25. septembra až 29. septembra 2018 sa v kongresovom centre v Novom Smokovci uskutočnila 7. medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats“. Konferenciu organizovala Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Medzinárodná vedecká konferencia Management 2018 sa konala v anglickom jazyku za účasti viac ako 150 odborníkov z univerzít z 20 krajín zo 4 svetových kontinentov.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
06.10.2018

FAKULTA MANAŽMENTU AKTÍVNE PARTICIPUJE NA PROGRAME GROW WITH GOOGLE, JEHO AMBASÁDOR BOL OCENENÝ CENOU REKTORA

Program Grow with Google od americkej spoločnosti Google Inc. vás naučí nové zručnosti pomocou bezplatných školení, nástrojov a osobného koučingu, ktoré vám otvoria nové príležitosti. Vďaka tomuto programu si už 725 000 Európanov našlo prácu, prípadne zveľadilo svoje podnikanie. Do roku 2020 toto číslo presiahne 1 milión.

<

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
09.09.2018

Pozvánka pre študentov - Konferencia FM vo Vysokých Tatrách

Študentov Fakulty manažmentu pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu Management 2018 (viac o konferencii), ktorá sa uskutoční 26.9.2018 (13.00 - 17.00 hod.) a 27.9.2018 (7.00 - 17.00 hod.) vo Vysokých Tatrách v hoteli Paláce Starý Smokovec.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
20.07.2018

45. stredisko študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu na Fakulte manažmentu

Podpisom zmluvy o spolupráci v rámci strediska medzi dekanom Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D. a konateľkou spoločnosti ATANA club s.r.o. Ellou Frankovou, získala Fakulta manažmentu PU v Prešove 45. stredisko študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
01.07.2018

Termín na podávanie prihlášok predĺžený do 10.8.2018

Pre uchádzačov o bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte manažmentu predlžujeme termín podávania prihlášok do 10.08.2018.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
01.05.2018

Spolupráca s podnikateľskou praxou z finančnej sféry pokračuje - Tatra banka

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania a vzájomnej spolupráce s podnikateľskou sférou má v súčasnosti veľmi dôležitý význam. Tento nový trend sa darí realizovať už druhý akademický rok aj na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

fortfaitingu s prepojením na podnikateľskú prax.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#blog

Publikované
01.05.2018

Docent Frankovský oslavuje šesťdesiat rokov a preberá zlatú medailu od rektora Prešovskej univerzity

Doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc. v tomto roku oslávil okrúhlych šesťdesiat a zároveň mu za dlhoročný a mimoriadny vedecký prínos bola udelená zlatá medaila od rektora Prešovskej univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
22.04.2018

Rozhovor so študentom FM a podnikateľom Tomášom Šudíkom

Dnes sme sa stretli so študentom našej fakulty Tomášom Šudíkom, prvákom na bakalárskom stupni, ktorý okrem štúdia stíha aj podnikať, konkrétne vlastní a prevádzkuje e-shop www.zrnkova.sk.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
04.04.2018

Objavte nové bonusové témy v Digitálnej garáži od Google

Všetci už vieme, že u nás na fakulte máme staronového ambasádora Digitálnej garáže od spoločnosti Google a že Digitálna garáž je bezplatná online vzdelávacia platforma, ktorej úspešné absolvovanie a následné získanie certifikátu nielenže potvrdzuje znalosti v oblasti online marketingu, ale aj posilňuje digitálne zručnosti. Zároveň pomáha ľuďom naštartovať ich kariéru, zvýšiť sebadôveru, ale taktiež nadobudnúť potrebné vedomosti, ktoré aplikovaním do praxe môžu zabezpečiť perspektívny rast a dlhodobý rozvoj firmy.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
26.02.2018

FM má ambasádora Google Digitálnej garáže aj pre tento rok

Digitálna garáž od spoločnosti Google hľadala svojich ambasádorov pre rok 2018. Staronovým ambasádorom pre Prešovskú univerzitu v Prešove sa stal interný doktorand Mgr. Jakub Horváth z Katedry marketingu a medzinárodného obchodu.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
25.02.2018

Bývalý diplomat Dušan Plichta sa podelil o svoje diplomatické, marketingové, ale aj životné skúsenosti

Na pôde našej fakulty 22.2.2018 prednášal senior konzultant spoločnosti For Business Excellence a bývalý obchodný atašé na Kube, Ing. Dušan Plichta. Na prednáške sa konkrétne venoval marketingovej prípadovej štúdii z Kuby s názvom Salsa Gloria. Našim študentom veľmi zaujímavou formou sprostredkoval celkovú atmosféru života na Kube počas jeho tamojšieho diplomatického pôsobenia. V rámci svojich diplomatických povinností sa stihol venovať aj tanečnici menom Glória, ktorej svojimi skúsenosťami, premyslenou a rafinovanou marketingovou stratégiou zmenil život. Oceňujeme, že okrem teoretických poznatkov, našich študentov zaujal aj svojou osobnosťou a humorom.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
22.02.2018

Na FM súťažili stredoškoláci na ekonomickej olympiáde

Stredoškoláci z Prešovského kraja sa stretli v utorok na krajskom kole ekonomickej olympiády, ktoré pripravil inštitút INESS v spolupráci a partnerstve s Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, ktorá je spoluorganizátorom Ekonomickej olympiády. Žiaci, prichádzajúci zo stredných škôl z celého kraja, písali súťažné testy v najväčšej aule fakulty. Minimálne päť najúspešnejších účastníkov z Prešovského kraja postúpi do finále. Národné kolo súťaže sa uskutoční 26. apríla v Bratislave. Pre TASR to uviedol Ing. Róbert Chovanculiak, PhD. z INESS.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
18.02.2018

Exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch

Súčasťou pedagogického procesu sú odborné exkurzie, na ktorých sa študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity pravidelne zúčastňujú počas celého svojho štúdia. Jednou z nich bola exkurzia študentov turizmu v Bardejovských Kúpeľoch.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
18.02.2018

Fakulta manažmentu na International Teaching Week 2017 v Lotyšsku

Jednou z mobilít v rámci programu Erasmus+ bola aj účasť členov akademickej obce Fakulty manažmentu PU v Prešove na International Teaching Week 2017 (ITW), ktorú organizovala Vidzeme University of Applied Sciences. Univerzita v meste Valmiera (Lotyšsko).

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
17.02.2018

Katedra manažérskej psychológie na konferencii v Oxforde

Členovia Katedry manažérskej psychológie Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove svojimi aktívnymi vystúpeniami úspešne reprezentovali Prešovskú univerzitu na medzinárodnej konferencii 2nd Academic International Conference on Interdisciplinary Business Studies v Oxforde.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
17.02.2018

Študenti FM na prednáške v MIC Prešov

Prepojenosť teórie s praxou je pre študentov veľmi dôležitá. Preto sme sa v rámci predmetu technológia služieb pre študentov 3. ročníka bakalárskeho  študijného programu Turizmus, hotelierstvo a  kúpeľníctvo (THK) rozhodli zorganizovať praktické hodiny, kde odborníci z praxe prezentovali svoju prácu v oblasti rozvoja CR našim študentom.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
24.01.2018

Nielen štúdiom je študent živý...

Rudolf Gábriš, študent 1. ročníka magisterského stupňa Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove pochádza z regiónu ležiaceho medzi dvomi národnými parkami, Malou a Veľkou Fatrou, z mesta Martin. K jeho záľubám patrí predovšetkým cestovanie, aktívne spoznávanie Slovenska, barmanstvo a aktívne ľadový hokej, v ktorom reprezentuje Prešovskú univerzitu. To, že nielen štúdiom je študent živý, platí v jeho prípade dvojnásobne a výlučne v pozitívnom zmysle slova.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
17.12.2017

Úspešný absolvent Mgr. Marek Harbuľák (Rozhovor)

Mgr. Marek Harbuľák, jeden z najúspešnejších absolventov manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, zastáva v súčasnosti pozíciu prezidenta Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky a generálneho manažéra Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky. Je členom Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu PU v Prešove. Svoju kariéru odštartoval už počas vysokoškolského štúdia na obchodnom oddelení v Bardejovských kúpeľoch, kde sa po krátkom čase prepracoval na pozíciu riaditeľa prevádzky. Ďalším jeho pracovným pôsobiskom sa stali na 5 rokov kúpele Piešťany. Prešiel viacerými pozíciami a pôsobil tiež ako riaditeľ kúpeľného hotelového komplexu Balnea Esplanade Palace****. Od roku 2008 bol pri príprave a otvorení prevádzky jedného z najvýznamnejších hotelov na Slovensku- DoubleTree by Hilton Košice a v období rokov 2011 až 2013 viedol hotel Chopin Airporthotel Bratislava. Od roku 2013 sa naplno venuje činnostiam už v spomínaných profesijných zväzoch.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
15.12.2017

Na pôde Fakulty manažmentu prednášal Rastislav Talárovič z SOS electronic

Minulý týždeň sa so študentmi našej fakulty stretol Rastislav Talárovič, hlava marketingu (Head of Marketing Department) v spoločnosti SOS electronic. Táto spoločnosť sa pohybuje v B2B segmente, kde distribuuje elektronické súčiastky pre priemyselnú výrobu.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
07.12.2017

Rozhovor s ambasádorom Digitálnej garáže od Google

Dnes sme sa stretli s ambasádorom Digitálnej garáže od spoločnosti Google pre Prešovskú univerzitu v Prešove, Mgr. Jakubom Horváthom.

Digitálna garáž je bezplatná online vzdelávacia platforma od americkej spoločnosti Google Inc. Jej úspešné absolvovanie a následné získanie certifikátu nielenže potvrdzuje znalosti v oblasti online marketingu, ale aj posilňuje digitálne zručnosti. Pomáha ľuďom naštartovať ich kariéru, zvýšiť sebadôveru, ale taktiež nadobudnúť potrebné vedomosti, ktoré aplikovaním do praxe môžu zabezpečiť perspektívny rast a dlhodobý rozvoj firmy.

Pokračovať na celý článok