Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
17.12.2017

Úspešný absolvent Mgr. Marek Harbuľák (Rozhovor)

Mgr. Marek Harbuľák, jeden z najúspešnejších absolventov manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, zastáva v súčasnosti pozíciu prezidenta Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky a generálneho manažéra Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky. Je členom Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu PU v Prešove. Svoju kariéru odštartoval už počas vysokoškolského štúdia na obchodnom oddelení v Bardejovských kúpeľoch, kde sa po krátkom čase prepracoval na pozíciu riaditeľa prevádzky. Ďalším jeho pracovným pôsobiskom sa stali na 5 rokov kúpele Piešťany. Prešiel viacerými pozíciami a pôsobil tiež ako riaditeľ kúpeľného hotelového komplexu Balnea Esplanade Palace****. Od roku 2008 bol pri príprave a otvorení prevádzky jedného z najvýznamnejších hotelov na Slovensku- DoubleTree by Hilton Košice a v období rokov 2011 až 2013 viedol hotel Chopin Airporthotel Bratislava. Od roku 2013 sa naplno venuje činnostiam už v spomínaných profesijných zväzoch.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
15.12.2017

Na pôde Fakulty manažmentu prednášal Rastislav Talárovič z SOS electronic

Minulý týždeň sa so študentmi našej fakulty stretol Rastislav Talárovič, hlava marketingu (Head of Marketing Department) v spoločnosti SOS electronic. Táto spoločnosť sa pohybuje v B2B segmente, kde distribuuje elektronické súčiastky pre priemyselnú výrobu.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
07.12.2017

Rozhovor s ambasádorom Digitálnej garáže od Google

Dnes sme sa stretli s ambasádorom Digitálnej garáže od spoločnosti Google pre Prešovskú univerzitu v Prešove, Mgr. Jakubom Horváthom.

Digitálna garáž je bezplatná online vzdelávacia platforma od americkej spoločnosti Google Inc. Jej úspešné absolvovanie a následné získanie certifikátu nielenže potvrdzuje znalosti v oblasti online marketingu, ale aj posilňuje digitálne zručnosti. Pomáha ľuďom naštartovať ich kariéru, zvýšiť sebadôveru, ale taktiež nadobudnúť potrebné vedomosti, ktoré aplikovaním do praxe môžu zabezpečiť perspektívny rast a dlhodobý rozvoj firmy.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
01.12.2017

Dni otvorených dverí na Fakulte manažmentu

Deň otvorených dverí (DOD) Fakulty manažmentu sa bude konať v termínoch:

  • 12.12.2017 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

  • 16.1. 2018 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

  • 14.2. 2018 (streda) v rámci celouniverzitného Dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity, v aule č.103 v areáli VŠA, ul. 17. novembra)

  • 6.3. 2018 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
05.09.2017

Hodnotenie akademického roka 2016/2017 a ciele pre najbližší semester

Rozhovor s dekanom Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D. o tom, ako hodnotí uplynulý akademický rok 2016/2017 a ciele pre najbližší semester.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#oznamy

Publikované
04.09.2017

Harmonogram akademického roka 2017/2018

Aktuálny harmonogram akademického roka 2017/2018 k dispozícii na stiahnutie a zdieľanie.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
04.09.2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., Vás pozýva na slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 Prešovskej univerzity v Prešove, ktoré sa bude konať 19. septembra 2017 (utorok) o 10:30 hod. v budove Divadla Jonáša Záhorského v Prešove (Námestie legionárob 6)

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
21.07.2017

Termín podávania prihlášok predĺžený do 31.08.2017

Pre uchádzačov o bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte manažmentu predlžujeme termín podávania prihlášok do 31. augusta 2017.

Pre uchádzačov o externé doktorandské štúdium na Fakulte manažmentu predlžujeme termín podávania prihlášok do 25. augusta 2017.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
03.07.2017

2. kolo prijímacieho konania na ext. doktorandské štúdium

Pre uchádzačov o externé doktorandské štúdium na Fakulte manažmentu predlžujeme termín podávania prihlášok do 25. augusta 2017.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
22.06.2017

Digitálna garáž od Google na našej fakulte

Doktorand našej fakulty sa stal ambasádorom Digitálnej garáže od spoločnosti Google. Je ním doktorand Mgr. Jakub Horváth z Katedry marketingu a medzinárodného obchodu, ktorý je jedným z 21 ambasádorov z celého Slovensku a jediný v rámci Prešovskej univerzity.

Digitálna garáž je bezplatná online vzdelávacia platforma od americkej spoločnosti Google Inc. Jej úspešné absolvovanie a následné získanie certifikátu nielenže potvrdzuje znalosti v oblasti online marketingu, ale aj posilňuje digitálne zručnosti. Pomáha ľuďom naštartovať ich kariéru, zvýšiť sebadôveru, ale taktiež nadobudnúť potrebné vedomosti, ktoré aplikovaním do praxe môžu zabezpečiť perspektívny rast a dlhodobý rozvoj firmy.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
02.06.2017

Termín podávania prihlášok predĺžený do 30.06.2017

Pre uchádzačov o bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte manažmentu predlžujeme termín podávania prihlášok do 30. júna 2017.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
01.05.2017

Termín podávania prihlášok predĺžený do 31.05.2017

Termín podávania prihlášok na štúdium na všetky študijné programy Fakulty manažmentu je predĺžený do 31. mája 2017.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#udalosti

Publikované
31.03.2017

Ďalší doktorandský program a strediská praxe FM

Prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. bol na Fakulte manažmentu zvolený všetkými hlasmi, vybudoval úspešnú a atraktívnu fakultu. Vo vzťahu k novým skutočnostiam sme oslovili predsedu Akademického senátu Fakulty manažmentu Mgr. Richarda Fedorka, PhD. Vážený pán predseda akademického senátu, dozvedeli sme sa o nedávnych voľbách na Fakulte manažmentu, ktorá je podľa našich informácií najatraktívnejšou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, ale aj najväčšou fakultou tejto univerzity vo vzťahu k študentom. Čo sa na fakulte v poslednom období udialo?

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
30.03.2017

Mimoriadny termín DOD na FM sa bude konať 11.4.2017

Deň otvorených dverí (DOD) Fakulty manažmentu sa bude konať v termíne:

  • MIMORIADNY TERMÍN 11. 4. 2017 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

Deň otvorených dverí bude obsahovať predovšetkým informácie o ...

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
30.03.2017

Termín podávania prihlášok predĺžený do 30.04.2017

Termín podávania prihlášok na štúdium na všetky študijné programy Fakulty manažmentu je predĺžený do 30. apríla 2017.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
26.02.2017

Strediská študentskej praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu

Pri Fakulte manažmentu už 12 rokov pôsobí aj „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu“ (EPR FM), ktorú tvorí viac ako tridsať úspešných podnikateľov, manažérov a ďalších osobností najmä (ale nielen) z Prešovského a Košického kraja, často zamestnávatelia našich absolventov. Rada svojimi aktivitami pomáha fakulte a najmä jej študentom pokryť viaceré sféry spolupráce, výskumu, odbornej praxe v oblastiach ako sú: obchod a marketing, informačné technológie, turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo, environmentálny manažment, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, podniky služieb, ale aj oblasť regionálneho rozvoja, samosprávy a mnohé iné.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#oznamy

Publikované
17.02.2017

Oznam pre všetkých študentov končiacich ročníkov

V súvislosti so záverečnými prácami a aktuálnym znením Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám touto cestou oznamujeme, že v akademickom roku 2016/2017 sa pre všetkých študentov 2. roka magisterského štúdia a 3. roka bakalárskeho štúdia uskutočnia povinné hromadné konzultácie, ktoré sa budú konať nad rámec pôvodného plánu konzultácií.

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
17.02.2017

Mimoriadny termín DOD na FM sa bude konať 21.3.2017

Deň otvorených dverí Fakulty manažmentu sa bude konať v termínoch:

14. 3. 2017 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

MIMORIADNY TERMÍN 21. 3. 2017 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
13.02.2017

Fakulta manažmentu robí všetko pre napĺňanie jej motta “TALENT – VZDELANIE – ÚSPECH” a prepája štúdium s praxou

V akademickom roku 2016/2017 na Fakultu manažmentu bolo prijatých a následne sa na štúdium zapísalo do prvého roka štúdia na 6 študijných programov vo všetkých troch stupňoch spolu 931 študentov.Tieto čísla svedčia o stále pretrvávajúcom vysokom záujme uchádzačov o štúdium v atraktívnej ponuke troch bakalárskych študijných programov (v troch rôznych študijných odboroch)a následne dvoch magisterských študijných programov s možnosťou, pre tých najlepších, pokračovať aj v najvyššom stupni vysokoškolského štúdia - v doktorandskom štúdiu.

Čítajte viac na www.korzar.sk

Pokračovať na celý článok

Sekcia
#študenti

Publikované
07.02.2017

Mentor Network Program Košice

Si študent 4. alebo 5. ročníka? Začínaš rozmýšľať nad svojou budúcnosťou? Tak uchop svoju kariéru pevne do rúk, získaj kontakty a nenechaj nič na náhodu! Stretni sa s najlepšími a najvýznamenjšími CEO’s, ktorí vedia ako na to a nechaj si poradiť!

Prihlás sa do MENTORINGOVÉHO PROGRAMU, ktorý organizujú CSI Leasing Slovakia a Americká obchodná komora v SR, v spolupráci s Veľvyslanectvom USA a InfoUSA Košice.

Pokračovať na celý článok

Plánované podujatia

Dni otvorených dverí na FM sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

  • 12.12.2017 (utorok) o 10.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)
  • 16.1. 2018 (utorok) o 10.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)
  • 14.2. 2018 (streda) v rámci celouniverzitného Dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity, v aule č.103 v areáli VŠA, ul. 17. novembra)
  • 6.3. 2018 (utorok) o 10.00 hod. v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)