Prax študentov

Ako je to s praxou študentov na našej fakulte?

Naši študenti budú môcť už v roku 2017 využiť širokú ponuku pripravovaných stredísk študentskej praxe.

Zoznam partnerov Fakulty manažmentu
demo

NOVÉ video - Talent, vzdelanie, úspech!

Veríme, že sa Vám naše nové video bude páčiť

Chcem vidieť video!
demo

Moderné priestory campusu

Campus Fakulty manažmentu tvoria budovy v najužšom centre mesta, kde sídli dekanát fakulty, realizuje sa jadro výučby na čele s modernou prednáškovou aulou vybavenou špičkovou audio-vizuálnou technikou.

Čítaj článok Fotogaléria nového campusu
demo

Prečo študovať na Fakulte manažmentu?

Viac ako 11 ročná histrória, akreditácia všetkých stupňov štúdia, viac ako 80 odborníkov, 2000 študentov, takmer polovičné školne v externom štúdiu,...

Viac faktov Život na fakulte
Pozvánka

2 0 November

Pozvánka na prednášku spisovateľa a vedca Gustáva Murína

Viac informácií
Campus fakulty

Samotný campus fakulty tvoria budovy v najužšom v centre mesta Prešov na ul. Konštantínovej 16. Realizuje sa tu jadro výučby fakulty, na čele s modernou prednáškovou aulou.

Galéria

Prečo štúdium u nás?

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického typu na verejnej univerzite v prešovskom kraji. Poskytuje v prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva.

Viac faktov

Naša fakulta ponúka akreditované štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia. Fakulta manažmentu ponúka bakalárske štúdium v 3 študijných programoch v 3 rôznych študijných odboroch. V rámci magisterského štúdia fakulta ponúka 2 študijne programy v 2 rôznych študijných odboroch.

Komplentná ponuka

Potrebujete poradiť?

V prípade akýchkoľvek Vaších otázok ohľadne štúdia, prijímacieho konania a pod. nás neváhajte kontaktovať, či už prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo osobne.

Kontaktujte nás

PREDNÁŠAŤ BOLI U NÁS AJ: